Aktualności

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowa rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów na rok szkoln 2020/2021 zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informajcami.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi egzaminów zawodowych jak również wewnętrzym harmonogramem przeprowadzania w roku 2020 egzaminów.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Dolnośląski Zespół Szkół w Jaworze rozpoczyna rekrutację na NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021, na następujące kierunku: Florysta, Koszykarz-Plecionkarz, Terapeuta zajęciowy. Opiekun Medyczny, Opiekunka dziecięca, Opiekun w Domu Pomocy Społecznej. Kierunek Krawiec i Technik przemysłu mody. Technik usług kosmetycznych oraz Technik masażysta.

Zgodnie z rozporządzeniem aktywność sportowa i rekreacyjna na boisku szkolnym może mieć miejsce. Na terenie obiektu nie może przebywać oprócz obsługi nie więcej niż 6 osób i 1 trener. Więcej informacji – rozwiń.

W południowym słońcu drzwi szkoły uchylamy do pracowni Terapeuty zajęciowego zaglądamy.

Drzwi naszej szkoły uchylamy na wirtualny spacer zapraszamy. Dziś prezentujemy kierunek kształcenia TECHNIK MASAŻYSTA.

Drzwi uchylamy kierunek TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH przedstawiamy.

Wirtualne Prezentacje - Drzwi Otwarte. Zapraszamy do pracowni OPIEKUNKI DZIECIĘCEJ.

Wirtualny spacer trwa. Uchylając drzwi przedstawiamy kierunek OPIEKUN MEDYCZNY.

Informuję, że DO 24 MAJA BR. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie egzaminów potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzaminów zawodowych