Zdrowie, to nie tylko brak choroby. To pełen dobostan - fizyczny, psychiczny i spoełczny. Promocja zdrowia, to sposób aby to zdrowie utrzymać, umacniać, potęgować. Słuchacze w naszej szkole za pośrednictwem Klubu Promocji Zdrowia integrują się ze środowiskiem lokalnym w obsarze działań prozdrowotnych przy współpracy z wieloma instytucjami m.in : Terneową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Jaworskim Centrum Medycznm, Gazetą Jaworską, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Jaworskim Ośrodkiem Kultury, Domem Pomocy Społecznej, Domem Małego Dziecka. 

W ramach działania Klubu organizowane są imprezy, których tematy dotyczą propagowania zdorwego stylu życia, bez wzgledu na wiek czy jednostkę chorobową. W myśl zasady, że nigdy nie jest zapóźno aby zmienić swoje nawyki i przyzwyczajenia oraz w oparciu o "Dekalog Zdrowego Stylu Życia" opracowany przez Zbigniewa Cendrowskiego.

W bieżącym roku szkolnym Klub Promocji Zdrowia zaangażował się w następujące działania:

Październik

  • Współorganizator imprezy zdrowownej pod tytułem "Zdrowym być i więcej nic" pod patronatem Pani profesor Aicji Chybickiej.
  • Uczestnictwo w wykładzie "Rola tłuszczy roślinnych w codziennej diecie a choroby cywiliazacyjne"

Listopad

  • Działania w ramach Światowego dnia walki z cukrzycą. Zostały przygotowane materiały edukacyjne oraz odbył się pomar glukozy.
  • Działania w ramach Światowego dnia rzucania palenia tytoniu. Odbyła się dystrybucja materiałów edukacyjnych i dydaktycznych. Przygotowana została wystawka, plakaty i projekcja mltimedialna.
  • Uczestnictwo w wykładzie na temat transplantologii.

Grudzień

  • Działania w ramach Świategowego dnia walki z AIDS. Zostały rozwieszone plakaty informacyjne, powstała wystawa, można było      otrzymać broszurki i czerwone tasiemki na znak solidarności z osobami chorymi na AIDS.
Created by