Technik masażysta  jest to zawód regulowany, co oznacza, że zakres obowiązków i kwalifikacje ustala Ministerstwo Zdrowia. Jak określa resort, masażysta to osoba, która wykonuje masaż leczniczy, sportowy, kosmetyczny zgodnie z wymogami wiedzy medycznej, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających.

 

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

 • wykonywania masażu w medycynie
 • wykonywania masażu w sporcie
 • wykonywania masażu w kosmetyce i profilaktyce
 • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne

Cykl kształcenia:

Miejsce: Zespół Szkół w Jaworze, Dolny Śląsk
Nauka trwa: 2 lata-4 semestry
Zajęcia mogą być prowadzone są w systemie: dziennym, wieczorowym 3 dni w tygodniu

Słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w ramach przedmiotów:

 • Anatomia i fizjologia
 • Edukacja zdrowotna
 • Wybrane zagadnienia kliniczne
 • Wybrane zagadnienia z fizjoterapii
 • Język migowy
 • Język niemiecki zawodowy
 • Zarys fizjoterapii
 • Teoria masażu
 • Technologia informatyczna
 • Pracownia masażu
 • Podstawy działalności gospodarczej i ochrony zdrowia
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyka zawodowa

W trakcie nauki organizowane są dodatkowe certyfikowane kursy:

po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje, zdobędziesz dyplom w zawodzie Technik masażysta potwierdzony europejskim certyfikatem Europass

nasi absolwenci wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności pracując m.in. w:

 • oddziałach rehabilitacji,
 • różnych ośrodkach, w których rehabilituje się pacjentów,
 • gabinetach kosmetycznych,
 • salonach urody,
 • centrach odnowy biologicznej,
 • punktach masażu, które świadczą podobne usługi w hotelach lub ośrodkach wypoczynkowych.