W naszej szkole można otrzymać bezpłatną pomoc psychologiczną.

Nie czekaj zbyt długo.

Rozmowa z osobą, która Cię zrozumie i przyniesie ulgę.

Zgłosić sie można poprzez wychowawcę lub sekretariat.

Spotkania odbywają się na terenie szkoły w uzgodnionych terminach.

Każdy ma zapewnioną dyskrecję.

Pamiętaj!

W ramach zespołu prowadzone jest doradztwo zawodowe.

Doradztwo zawodowe jest procesem pomagania naszym słuchaczom w celu lepszego  zrozumienia samego siebie, stosunku do wykonywanej pracy,  środowiska, w którym pracują,  stosunku do  zmiany zawodu oraz wlaściwego wyboru zawodu

Zespół PPP

Created by