Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach

w Zespole Szkół w Jaworze

 

harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec-lipiec 2019.docx

 

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 maja 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w trakcie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019 r.

https://oke.wroc.pl/aktualnosci/egzamin-potwierdzajacy-kwalifikacje-w-zawodzie-60/