• Logo BIP
  • Logo BIP
  • Logo Dolny Śląsk

KLAUZULA INFORMACYJNA - REKRUTACJA SŁUCHACZA
DO DOLNOŚLĄSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W JAWORZE


1. Administratorem Twoich danych jest Dolnośląski Zespół Szkół w Jaworze, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 59-400 Jawor (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danychto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.
3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celurekrutacji do naszej placówki, a w przypadku pozytywnego procesu rekrutacji, przetwarzamy dane w celu świadczenia usług edukacyjnych oraz pedagogicznych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak, podstawą przetwarzania będzie:
a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):
• który nakłada na nas zobowiązanie do przyjęcia i rozpoznania Twojego wniosku,
b) interes publiczny lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. eRODO):
• tam, gdzie mamy prawo i obowiązek podejmować określone działania w interesie lokalnej społeczności, w tym przypadku zapewnienie edukacji publicznej;
• obowiązek zapewnienia profilaktyki zdrowotnej, tam gdzie jesteśmy zobowiązani do przetwarzania danych dotyczących Twojego zdrowia i rozwoju psychofizycznego.
c) zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO): w zakresie nieobowiązkowych ubezpieczeń, jak również wykorzystywania Twojego wizerunku na naszej stronie internetowej, oraz na fanpage’ach Zespołu w social media.
5. Podanie danych w zakresie uregulowanym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego jest obowiązkowe. Przekazanie pozostałych danych, jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
6. Okres przechowywania danych:
a) Twoje dane osobowe, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego będziemy przechowywać nie dłużej niż do końca okresu, w którym będziesz korzystać z edukacji w naszym Zespole, a po tym okresie – zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną;
b) Dane osobowe kandydatów niezakwalifikowanych do naszego Zespołu zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego będziemy przechowywać przez okres pełnego cyklu kształcenia, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Jaworze została wniesiona skarga i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem;
c) Twoje dane osobowe, zgromadzone w toku edukacji, zawarte w dokumentacji z przebiegu nauczania, będą przetwarzane przez okres pobierania przez Ciebie edukacji, a następnie przez okres wymagany przez przepisy prawa. Szczegółowe informacje w tym zakresie możesz znaleźć w naszej Instrukcji Kancelaryjnej;
d) Dane powołane w treści złożonego przez Ciebie pisma, składane w toku edukacji w naszym Zespole, przetwarzamy przez okres wymagany przez przepisy prawa – który może być różny w zależności od rodzaju składanego przez Ciebie pisma. Szczegółowe informacje w tym zakresie możesz znaleźć w naszej Instrukcji Kancelaryjnej.
7. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że Twoje dane związane zrekrutacją oraz uczęszczaniem do Zespołu ujawniamy:
a. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,
b. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,
c. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,
d. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,
e. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją,
f. firmom wspierającym nas w organizacji wycieczek (np. firmy przewozowe, muzea, kina),
g. w przypadku konkursów – innym jednostkom oświatowym (jeżeli uczniowie z tych jednostek również biorą udział w konkursie),
h. w przypadku monitoringu – agencji ochrony.
Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.
Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki:Dolnośląski Zespół Szkół w Jaworze, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 59-400 Jawor bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
9. Przysługują Ci następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych:
a) wypełnienie obowiązku prawnego, prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b) realizacjainteresu publicznego lub sprawowanie władzy publicznej, prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
c) zgoda, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych.
10. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo dosprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
11. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. listownie na adres:Dolnośląski Zespół Szkół w Jaworze, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 59-400 Jawor.
12. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.uodo.gov.pl).